email อีเมล:  Info@miraclepwb.com
call โทรศัพท์:  + 86-755-85246345
search icon
บ้าน/ บล็อก/ วิธีเปลี่ยนทักษะการผลิต pcb ของคุณจาก Zero To Hero?

วิธีเปลี่ยนทักษะการผลิต pcb ของคุณจาก Zero To Hero?

2020-06-23

An ultimate guide to understand the difference between flexible and rigid printed circuit boards

flexible pcb manufacturers

Flexible pcb manufacturers come in mind when you hear the word flexible board. The thought which came first into your mind must be “a board. Which is flexible and have bending properties? But there are many doubts and confusions about it. In addition, many thoughts come into your mind.

For example:

 1. What kind of situation do you use it in?
 2. Do you take any precautions when using it?

Introduction-flexible pcb manufacturers

In this article, we will completely guide you about flexible boards. We will also give you the complete info about the features of กระดานยืดหยุ่น. For those who are not aware of what flexible boards actually are.

Moreover, we will also explain the features of rigid boards as opposed to “normal printed boards”. And will provide you many instructions and precautions in order to use them.

flexible pcb board History

The history of flexible printed wiring boards is shorter in comparison of rigid printed wiring boards. And it appeared in the 1960s in the United States. They made it as a lightweight and highly reliable printed wiring board. They actually had made it for use in the aviation and aerospace industries.

Nowadays it has been used in almost all mobile devices like:

 • Smartphones
 • wearable computers

Its advantage is that it is very thin and light.

 What is a flexible board according to scientific definition?

The classification of printed circuit boards according to the hardness of the material is as follows.

 • Rigid board
 • Flexible board (FPC board)
 • Rigid flexible board

What is the rigid board? Flexible pcb manufacturers explains

The rigid board is like the one in the photo above. Although ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น make it with various materials, but it is a rigid board. It’s a substrate you often see. There are lots of electronic components on board. Which has been connected by wiring?

Furthermore, there is a board called a rigid flexible board. And it combines a rigid board and a flexible board.

As the material of the flexible substrate, manufacturers use a plastic film such as polyimide. And as the name suggested, it is very flexible. ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น can bend it easily. Therefore, it is often used for moving parts such as hinges of electronic devices.

flexible pcb manufacturers in China

Do you surprise to see devices that have nothing to do with wires designed by flexible pcb manufacturers. ?

Such as:

 • displays for personal computers
 • electronic dictionaries

I was wondering when I have no knowledge about flexible boards. But one day when I broke the electronic dictionary, something like a brown board came out of the hinges. And for the first time, ” I remember that I was surprised.”

Supreme features of flexible board designed by flexible pcb manufacturers

(1) Soft

This is as I wrote from the beginning. Using its flexibility, it is also used in the following devices:

 • computer hinges
 • printer heads
 • HDDs (hard disk drives).

(2) Light

Since the material is a thin film. So, flexible pcb manufacturers can develop it very much lighter than a rigid substrate. Its advantages are used in industries such as:

 • Automobiles
 • Aviation
 • space

 (3) Price is high

However, it is more expensive than the rigid board. Actually, flexible boards had often used as wiring without expanding components. There are many cases where it is not comparable to the prices of rigid boards but the ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น think that, “flexible boards are expensive”.

How many points are there to note while using a flexible board?

Actually, there are two main points to note when using a flexible board.

 • Flex resistance
 • Component mounting

Flex resistance

The biggest purpose of using a flexible base is to bend it. But it is not necessary to bend it many times. The flex resistance changes depend on the design as well as ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น product specifications.

Manufacturer believes that a smooth pattern with as few corners as possible is good.

Component mounting

Since, flexible substrates are thin films and mechanically weak. So, a plate called a reinforcing plate is often attached below electronic components.

flexible pcb manufacturers Suppliers

The main characteristics of this board made are thinness and softness. Even if flexible pcb manufacturers bends but its electrical characteristics do not change. It has the advantage that it can display its performance. It uses a base film. This is a thin-film insulator. And it has an adhesive layer and conductor foil laminated on top of it?

Flexible pcb characterristics

Flexible bases are characterized by their shape and usage. It is a base with a high degree of freedom. Because it can be bent due to its thinness and softness. And these are its main features.

Moreover, since the electrical characteristics do not change even when bent. So, it has the advantage of maximizing the characteristics. Using this feature, flexible pcb manufacturers explain that it is used as a connecting cable that connects the following:

 • moving parts
 • bent parts
 • between boards and units

That is required to be thin and lightweight.

As well-known examples, it is also used in many devices like:

 • keyboards
 • calculators
 • LCD monitors
 • Printer heads.

Moreover, it is almost always used for moving parts such as:

 • foldable mobile phones
 • three-dimensional circuits

And three-dimensional circuits such as camera lens parts. This base is widely used in space development and air aviation. Because there is a special need for weight loss.

The structure of flexible board recommended by flexible pcb manufacturers

โดยทั่วไปโครงสร้างของกระดานยืดหยุ่นมีสองประเภทหลัก ๆ

 1. โครงสร้างด้านเดียว
 2. โครงสร้างสองด้าน
 3. โครงสร้างแข็งยืดหยุ่น
 4. โครงสร้างพื้นผิวยืดหยุ่นหลายชั้น (FPC)
 5. Sin g โครงสร้าง le-sided

ส่วนใหญ่จะใช้ในสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวมาก คุณสมบัติพิเศษของมันคือเฉพาะในวิธีการต่อไปนี้เช่น:

 • ความผอม
 • ความยืดหยุ่น
 • ความสว่าง

ในทำนองเดียวกันยังสามารถใช้ในพื้นที่แคบที่ยากต่อการเข้าใจ แน่นอนว่ามีความทนทานสูงและผู้ผลิตสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแม้จะพับและเคลื่อนย้ายได้มากก็ตาม

 1. โครงสร้างสองด้าน

ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น use it when they want to enhance functionality. The feature is that it is also suitable for high density. And it can also improve the degree of freedom of design. And improve also the function when you want to make more complicated circuits such as cross wiring.

However, unlike the one-sided structure, the movable durability is reduced.

How flexible board is different from rigid board?

Flexible and rigid boards have similar basic processing processes. And in which copper foil of copper clad laminate is chemically engraved to form a circuit. The through hole structure comes in the same way.

ความแตกต่างที่สำคัญในการจัดเตรียมและขั้นตอนการประมวลผลคือการป้องกันพื้นผิวของวงจร โดยทั่วไปบอร์ดแข็งจะพิมพ์ด้วยหน้ากากประสาน อย่างไรก็ตาม  ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น  มีความยืดหยุ่นจะวางบอร์ดแบบยืดหยุ่นด้วยฟิล์มพลาสติกที่เรียกว่า Coverley

ผู้ผลิต PCB ที่ยืดหยุ่นใช้บอร์ดแบบยืดหยุ่นได้อย่างไร?

ผู้ผลิตใช้บอร์ดแบบยืดหยุ่นเป็นสายเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดและยูนิต หลังจากเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดระหว่างยูนิต ฯลฯ แล้วคุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างวิธีการเดินสายสองประเภทได้ และขึ้นอยู่กับการใช้งาน
แบ่งออกเป็น "สายไฟคงที่" ซึ่งไม่เคลื่อนที่หลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ และ“ สายไฟแบบเคลื่อนย้ายได้” ที่โค้งงอซ้ำ ๆ เช่นบานพับของโทรศัพท์มือถือ

 1. โครงสร้างแข็งยืดหยุ่น

โครงสร้างนี้รวมถึงบอร์ดแข็งเป็นบอร์ดยืดหยุ่น (FPC) ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น  ใช้โครงสร้างแบบแซนวิช และพื้นผิวที่ยืดหยุ่น (FPC) ในชั้นกลางจะคั่นกลางระหว่างวัสดุพื้นผิวแข็งในชั้นหน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง)
มีการกำหนดไว้ว่าส่วนที่แข็งมีความแข็งแรงเชิงกลเช่นเดียวกับกระดานแข็ง กล่าวโดยย่อคือผลิตภัณฑ์ที่รวมสองอย่างเข้าด้วยกัน:

 • กระดานแข็ง
 • กระดานยืดหยุ่น (FPC)

ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อที่ยุ่งยากและสายไฟสามมิติ

 1. โครงสร้างพื้นผิวยืดหยุ่นหลายชั้น (FPC)

บอร์ดยืดหยุ่นหลายชั้น (FPC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกชั้นทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น โครงสร้างนี้มีข้อได้เปรียบในลักษณะต่อไปนี้เช่น:

 • ความสว่าง
 • ความผอม
 • ความหนาแน่นสูง

ผู้ผลิต pcb ที่ยืดหยุ่น  อธิบายว่ามันยังทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะมีส่วนประกอบของวัสดุเหมือนกัน. มีส่วนในการลดขนาดและฟังก์ชันการทำงานที่สูงของ

 • โทรศัพท์มือถือ
 • กล้องดิจิตอล ฯลฯ

และยังใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ

email chevron up