call Điện thoại:  + 86-755-85246345
search icon

Các trường hợp

Trang Chủ/ Dự án/ Bo mạch quá khổ PCB

Bo mạch quá khổ PCB

Công nghệ thần kỳ- Chuyên gia của bạn Quá khổ trong PCB

GIẢI PHÁP ĐÚNG CHO MỌI THỬ THÁCH

Vì phạm vi sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng, chúng tôi làm việc với nhiều  pcb ngoại cỡ  trên toàn thế giới. Điều này cho phép chúng tôi phản ứng nhanh chóng với đặc thù của từng bảng mạch riêng lẻ. Dù HAL hay vàng, FR4 hay lõi kim loại, 35 µm hay đồng dày, cho dù cấu trúc lên đến 50 µm: chúng tôi có nhà sản xuất phù hợp cho mọi mức độ khó.

Dịch vụ triển khai một cửa - PCB quá khổ

Miracle technology has over a decade of experience providing high quality, low cost one-stop implementation services. Instant quotes, no hidden costs, no delays, an ideal choice for engineering companies and electronic companies.

In addition to small-scale prototypes, we also offer derivative services such as mass production planning, higher-level custom-made production.

    LIÊN LẠC

    cho chúng tôi biết lịch trình hoặc ngân sách dự án của bạn và để chúng tôi tìm
    cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của bạn

    email chevron up