email อีเมล:  Info@miraclepwb.com
call โทรศัพท์:  + 86-755-85246345
search icon
บ้าน/ บล็อก/ ซัพพลายเออร์แผงวงจรพิมพ์อธิบายกระบวนการผลิต PCB (คู่มือล่าสุดปี 2020) 

ซัพพลายเออร์แผงวงจรพิมพ์อธิบายกระบวนการผลิต PCB (คู่มือล่าสุดปี 2020) 

2020-10-26

ซัพพลายเออร์แผงวงจรพิมพ์อธิบายกระบวนการผลิต PCB (คู่มือล่าสุดปี 2020)

Printed circuit board suppliers

พื้นฐานทั้งหมดของการผลิตบอร์ด PCB และ PCB

Charles Dukas from US was the person who introduced this technology in 1925. And now it is ruling all over the world. But it has considered that in 1936 a Britain Paul Eisler, who was actually an Austrian refugee. He was the actual creator of the PCB. Similarly, his contribution for ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์companies is matchless. 

He expanded and patented several applications of PCB boards. However, these boards finally grabbed attention of US military, which rapidly started to make use of PCBs in their applications. So, the history begins with endless uses and developments of PCB boards.

PCBs are playing as important role as brain in today’s rapidly growing electronic world.

They are actually the center of modern day’s lighter, faster, smarter and extra strong electronic gadgets. The entire multiple and complicated functions of latest electronic devices are become possible only because of PCB boards.

ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ have actually become today’s most wanted service. They are basically providing PCB boards to all the electronic industries to fulfil all their needs. Furthermore, PCB board supplier knows that PCB boards are actually core of all your electronics.

In this article we are explaining all the basics of PCBs and the PCB manufacturing process. This is explained by an expert supplier who knows all the essential needs for manufacturing PCBs.

What is a PCB? จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์

PCB is actually the abbreviation of Printed Circuit Board. PCB is actually a thin and light board that has made by,

 • composite epoxy
 • fiberglass
 • and many other laminated materials.

Many conductive pathways have etched on the board. These conductive pathways connect several different components on the surface of PCB. And these components are,

 • ตัวต้านทาน
 • transistors
 • วงจรรวม

ยิ่งไปกว่านั้นผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ further explains that PCB board has generally used to electrically connect and mechanically support with the help of,

Printed circuit board supplier

 1. conductive pathways
 2. signal traces or tracks

that has etched from copper sheets. Additionally, these copper sheets have laminated onto a non-conductive substrate. PCB boards are essential for simple as well as for complex designed electronic gadgets.

พวกเขาเป็นสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของเล่นขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมยานยนต์ล้วนขึ้นอยู่กับบอร์ด PCB อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทำงานตามการเขียนโปรแกรมที่กำหนดไว้ใน PCBs เหล่านี้ นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วพวกเขาเปิดให้อุปกรณ์ทั้งหมดทำงานในลักษณะที่พวกเขาได้ออกแบบไว้

วิธีจัดจำหน่าย Printed Circuit Boardอธิบายเกี่ยวกับชนิดที่แตกต่างกันของบอร์ด PCB?

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์กำลังใช้แผงวงจรพิมพ์ในชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วเช่น

 • บีปเปอร์
 • กล้องจับความเร็ว
 • วิทยุ
 • คอมพิวเตอร์
 • สมาร์ทโฟนและอื่น ๆ

มีบอร์ด PCB หลายประเภทที่ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์  สามารถจัดหาให้คุณได้ และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ประโยชน์จากมัน แต่พวกเขาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของอุปกรณ์อัจฉริยะของพวกเขา นอกจากนี้ประเภทต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ :

 • บอร์ด PCB ด้านเดียว
 • PCB สองด้าน
 • บอร์ด PCB หลายชั้น
 • บอร์ด PCB แข็ง
 • PCB ที่ยืดหยุ่น
 • บอร์ด PCB แบบแข็ง
 • HDI ยืดหยุ่น PCBs
 • บอร์ด PCB ความถี่สูง
 • อลูมิเนียมสำรอง PCBs

การใช้งานแผงผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์  จัดหา

ในความเป็นจริงวงจร PCB เป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้น พวกเขาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่คุณสามารถเห็นได้ในเกือบทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อน การใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 • โทรทัศน์
 • กล้องดิจิตอล
 • วิทยุ
 • สมาร์ทโฟนและอื่น ๆ อีกมากมาย

Additionally, there are many more uses of PCBs in every kind of fields in which include,

 • Industrial machinery
 • Automotive industries
 • aerospace industries
 • Lighting
 • Medical devices, etc.

ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ explains about the advantages of PCB boards

ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ describes briefly that there are several countless benefits of PCB boards in electronic industry. Moreover, all the progress of today is totally depending on the development of PCBs. We are describing some of them,

 • These boards can save complex uses of wires and are of compact size
 • They save your precious time
 • These boards are extremely easy to repair and are diagnostic
 • They have great immunity of movement
 • PCB boards produce low electronic noise
 • They actually have tight connections and short circuits have avoided
 • PCB boards are generally low cost and effective for mass production
 • These PCB boards have great reliability.

Prior step before manufacturing PCB that ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์explains

As we know that PC boards are highly customizable. so, we can design them in various sizes and layouts in order to fit several smart electronic gadgets. But before manufacturing the PCB boards following step are essential to consider. These are:

Printed circuit board supplier in china

 1. What should be the material of PCB boards?
 2. What will be the design considerations of PCB boards?

Material selection for PCB manufacturing process

ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ explains that the basic materials which PCB manufacturers use during manufacturing process are:

 • fiberglass
 • plastic substrates
 • ทองแดง
 • nomenclature ink.

Furthermore, it depends on the manufacturers that whether they use plastic substrates or fiberglass in their PCBB boards.

Design considerations of PCB boards

As we have earlier examined that PCBs come in various designs and sizes. So, before manufacturing the PCB circuits following key elements are essential to consider before designing a PCB. To select the actual and perfect PCB design in order to perfectly suit these considerations will greatly impact the,

 • manufacturability
 • operation costs
 • product yield
 • production speed
 • lead times.

Furthermore, these considerations are:

 • Devices for which you will use the PCB
 • The kind of environment in which you will operate the PCB
 • For installation which amount of space and configuration has required
 • Flexibility of the PCB
 • Assembly and installation.

In addition, manufacturing steps which จัดจำหน่าย Printed Circuit Boardexplains for PCB fabrication are:

 1. Design and Output
 2. PCB Etching Process
 3. PCB Drilling
 4. Conductor Plating
 5. Solder Resist
 6. PCB Testing
 7. PCB Assembling.

Detail information about these manufacturing steps

Design and Output:

After making decision that which type of PCB you will design the next step is to make the design. And you can make the design of your PCB on your PC. Moreover, you can use several different designing software. In fact, you can select the design according to your desire and needs. These softwares are:

 • Altium Designer
 • Eagle
 • Pads
 • OrCAD
 • KiCad etc.

 

It is very important to design in reverse because you are actually examining the board from above. During the circuit designing process on the PCB your layout should have a flip of 360 degree.

In the next step, you have to print out the layout with the help of a laser printer. You should specially take care in the kind of paper which you have decided to use. Photo basic gloss transparent papers are an ideal choice. Although they are little expensive but best for the whole process.

จัดจำหน่าย Printed Circuit Boardsuggests that for PCB designing, Extended Gerber is perfect piece of software. Furthermore, it can also work as an output format. Additionally, it has the ability to encode all the required information which a designer has need. This information is like,

 • the number of solder masks which has needed
 • the number of copper layers
 • several other component notation pieces.

When your design blueprint has encoded by the Gerber Extended software then you have to check all the aspects and different parts. So that you make sure that there is not any type of error.

PCB Etching Process:

All PCBs have created by bonding the copper layer over the whole substrate. Furthermore, these copper layer sometimes are on both sides. The process of etching actually has done in order to remove unnecessary copper. Because after applying the temporary mask, we have need only the desired copper traces.

 

Although for etching there are several methods for this purpose. But ferric chloride and hydrochloric acid is best for this purpose. Moreover, these two processes are very cheap and abundant.

Next you have to dip the PCB inside solution but must examined that it is moving inside this solution.

Now, put it out and stop the whole process. After etching, rub the PCB in order to remove the black color. It gives the PCB a shining attractive look. Hence after this whole process, the PCB layout has completed.

PCB Drilling:

จัดจำหน่าย Printed Circuit Boarddescribes that in multilayer PCB, all the components can only be attached by using VIAS drilling. Furthermore, it is basically a pated-through hole and has drilled with the shape of annular rings.

Mostly a Dremel drill press has used to punch the holes. But for high volume production automated drilling machines are best option. It mostly happens that there can be very small holes in order to drill. For this purpose, mechanical methods may permanently damage the PCB.

So, laser drilled VIAS is best for such conditions.

Conductor Plating:

The most outer layer of PCB actually consists copper connections. Furthermore, these copper connections do not permit solderability of the components. For the purpose to make it solderable, whole surface of material should be plated with the help of following materials. Such as,

 • tin
 • gold

Additionally, you can select of your choice.

Solder Resist:

The remaining whole area that is not solderable has covered with the help of solder resist material. This solder material is generally a polymer coating. This polymer coating has capability to prevent the solder from bringing traces. Moreover, it can possibly create shortcuts to lead all nearby components.

PCB Testing:

According to Printed Circuit Board supplier, it is really important to test the whole design of PCB after manufacturing process. Moreover, there are many different procedures to test PCBs. like,

 • Rigid Needle adaptor
 • CT scanning test
 • Bed of Nails Test and many more.

Hence, you can select the process which you prefer the most.

PCB Assembling:

In this last step of PCB we actually assemble all the electronic components on the particular holes in the PCB. Furthermore, there are two methods which have used to assemble the components on PCB. These are,

 • surface-mount construction
 • Through-hole construction.

However, in the surface-mount construction, the leads of components have inserted within the holes that have drilled in the PCB. And in the through-hole construction process, a pad which has the legs according to the PCB design has to insert. Moreover, ผู้จำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ suggests strictly that the IC’s have fixed on the top of all of them.

But the purpose of both the above methods, the leads of components have to fix mechanically and electrically onto the board with the molten metal solder.

email chevron up