call Điện thoại:  + 86-755-85246345
search icon

Các trường hợp

Trang Chủ/ Dự án/ Bảng linh hoạt cứng

Bảng linh hoạt cứng

Các mạch uốn cứng  đã được sử dụng trong quân sự và các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ trong hơn 20 năm. Trong hầu hết các bảng mạch uốn cứng, mạch điện bao gồm nhiều lớp mạch linh hoạt bên trong được gắn với nhau một cách chọn lọc bằng cách sử dụng màng liên kết tiền gốc epoxy, tương tự như mạch dẻo nhiều lớp. Tuy nhiên, một mạch uốn cứng nhiều lớp kết hợp một bảng bên ngoài, bên trong hoặc cả hai khi cần thiết để hoàn thành thiết kế.

Rigid flex circuits combine the best of both rigid boards and flexible circuits integrated together into one circuit.  The two-in-one circuit is interconnected through plated thru holes. Rigid flex circuits provide higher component density and better quality control. Designs are rigid where extra support is needed and flexible around corners and areas requiring extra space.  

While the design options are endless when combining rigid boards with flexible circuits, we have provided you with rigid flex combinations that are most commonly utilized.

    LIÊN LẠC

    cho chúng tôi biết lịch trình hoặc ngân sách dự án của bạn và để chúng tôi tìm
    cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của bạn

    email chevron up